• “Een pad ontstaat als je erop loopt”

Coaching 2 Connect

We leven in een ingewikkelde tijd. Snelheid, (maatschappelijke) vraagstukken, conflicten en persoonlijke bagage zijn voorbeelden van issues die ons uit balans kunnen brengen. Zoektochten naar antwoorden en oplossingen worden hierop ingezet. Vaak gaat het hierbij om interne processen,   waar antwoorden en oplossingen prima te vinden zijn. Gelukkig maar…

Hoe fijn en zinvol kan het ook zijn als iemand van ‘buitenaf’ eens meekijkt en meedenkt. Met een open vizier en goede vragen. Met een kritische blik en met humor. Op zoek naar de onbewuste lagen die, als ze in het bewustzijn komen, nieuwe mogelijkheden gaan bieden. Coaching kan de connectie met deze onbewuste processen in gang zetten. Een doorlopende leerlijn creëren.

In het logo van coaching 2 connect  zie je het lemniscaat (een omgekeerde acht) terug wat staat voor een doorlopende leerlijn. Dat er een wisselwerking is tussen tegengestelde krachten. Dat oorzaak en gevolg onderdeel van ons leven zijn.

Individuele coaching

Tegenwoordig worden we overspoeld met informatie waarbij niets meer lijkt te kunnen wachten. Er liggen continu belangrijke doelen en deadlines,  waarbij constante beschikbaarheid je energie aan het verbruiken is. De prestatiedruk ligt hoog. En dan zou  je er zomaar achter kunnen komen dat je jezelf bent kwijt geraakt. Dat je niet meer weet wat je dromen zijn. Dat de bezieling, waarmee je altijd gewerkt hebt, weg is. Of, je bent erachter gekomen dat er vraagstukken spelen binnen jouw functioneren. Of dat dit ook te maken heeft met je privéleven.

Als je gemotiveerd bent om hiermee aan de slag te gaan, dan bied individuele coaching je kansen! Je gaat dan terugkijken op situaties en bedenken wat goed is gegaan en welke keuzes er anders gemaakt hadden kunnen worden. Dit is een intensief proces maar dit  brengt je naar de weg (terug) van jouw eigen keuzes.

Individuele coaching is daarbij gericht op het verbeteren van jouw prestaties in de uitvoering van je beroep of functie. In de intake spreken we het  aantal sessies af. Je stelt jezelf vragen en je formuleert doelen waar je naar toe wilt werken.

Een coachingstraject betekent dat je jezelf de mogelijkheid biedt balans te vinden tussen werk en privéleven. Maar het kan ook gaan om een goede of betere samenwerking met je collega(‘s), je leidinggevende(n) en/of de cliënten met wie je werkt. Je leert grenzen trekken en nee zeggen. Je leert zicht te krijgen op jouw kracht en kwaliteiten. En je leert je beperkingen te onderkennen.

Coaching en de ACT-meting

In mijn praktijk als coach zet ik de ACT-meting in. Door onze ACT-meting kom je heel veel over jezelf te weten. De Analytical Competence Tool (ACT®) is een unieke meetmethode die oog heeft voor de hele mens. Dit meetinstrument geeft richting bij ontwikkelvragen. Deze meting gaat veel verder dan zichtbaar gedrag en cognitief denken. Het maakt gebruik van woorden en uitvoerig geteste beelden. Juist deze combinatie van woorden en beelden maakt de ACT-meting uniek. Het houdt je een spiegel voor. Het laat je ontdekken wie je echt bent en hoe dat jouw dagelijks leven beperkt, bekrachtigt en bepaalt. Deze meting laat het verschil zien tussen leven en overleven.

Gebruikte bron: https://myhbmcenter.com/

HBM

Human Being Management (HBM) is een vernieuwende managementfilosofie die mensen in organisaties stimuleert om via zelfreflectie hun bewustzijn en beslisruimte te vergroten en daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Hierdoor worden mensen gelukkiger en organisaties succesvoller.
myHBMcenter werkt aan de ontwikkeling van individuen, teams en organisaties. We helpen hen inzicht te krijgen in zichtbaar gedrag en onzichtbare aansturing. Wat maakt dat mensen doen zoals ze doen?

Gebruikte bron: https://myhbmcenter.com/

Supervisie

Supervisie is een manier van leren die vooral gebruikt wordt  in beroepen die mensgericht zijn. Zoals  de maatschappelijk werker, de leraar, de begeleider en de manager. Supervisie is daarmee een methodisch leertraject onder begeleiding van een supervisor. Er wordt ingegaan op persoonlijke leervragen die iemand heeft ten aanzien van zijn of haar werk. Het is een vorm van reflecteren op de eigen werkpraktijk en werkstijl.

Binnen de supervisie onderzoekt de supervisant de manieren van vormgeving aan het vak. Eigen ervaringen met de daarbij behorende gevoelens en gedachten worden onder de loep genomen. Krachten/kwaliteiten en kwetsbaarheid spelen een rol in het opdoen van deze werkervaringen met de vraag hoe jij deze weet in te zetten.
Het bezig zijn met deze ervaringen, geeft zicht op welke situaties er spelen en daarmee problemen kunnen opleveren. Supervisie geeft inzichten in de onderstromen van jezelf, hoe je daarmee omgaat en welke alternatieven er mogelijk zijn.

Supervisie kan een individueel leertraject zijn of in een supervisiegroep van  maximaal 3 supervisanten plaatsvinden.

Peter Eijer

Sinds 1994 ben ik op verschillende manieren actief in het werken met mensen. Ik ben gestart met het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking. In de jaren daarna heb ik in de jeugdzorg gewerkt (begeleiding, voogdij en management). Een kortere periode heb ik met asielzoekers gewerkt (begeleiding en management).

Op dit moment werk ik als docent bij het ROC VISTAcollege in Heerlen. Binnen het team waarin ik werk, leiden we studenten op tot begeleiders in de maatschappelijke zorg (gehandicaptenzorg, ouderenzorg, verslavingszorg, psychiatrie en andere doelgroepen). Naast deze werkzaamheden ben ik actief als coach, supervisor en begeleidingskundige.

Mijn studieachtergrond is vooral bepaald door het HBO-social work en de master Begeleidingskunde. Deze laatste opleiding heeft ertoe geleid dat ik supervisor en coach ben. Als begeleidingskundige zet ik coaches, supervisanten, teams en organisaties in veranderprocessen. Processen waarbij zicht gecreëerd wordt op eigen functioneren en dat alternatieven voor gedrag leiden tot meer onderlinge verbinding, communicatieve mogelijkheden en bewustwording.

Contact

Coaching 2 connect
Peter Eijer
Achter den Hof 60
6436 EH Amstenrade

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.